ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมกองบิน 1

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ม...

2/24/2021 11:17:03 AM
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณวสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค ...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดการความรู้กองบิน 1

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานใน...

4/2/2019 3:53:53 PM
น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บน.๑ และการประชุมการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ ณ ห้องปร...

มหกรรม Wing 1's Got Talent Sea...

7/18/2018 12:38:32 PM
น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรม Wing 1's Got Talent Season 4” เพื่อเสริมสร้างกองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี ๖๑...

เสธ.บน.1 เป็นประธานในการประชุม...

4/24/2018 3:50:29 PM
น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับการตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัต...

เสธ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุม...

11/16/2017 10:50:57 AM
น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ เสธ.บน.1 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) กองบิน 1 เพื่อการขับเคลื่อนกองบิน 1 ให้เป็นองค์การแห่...

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ง...

1/8/2019 10:54:32 AM
บทบาทหน้าที่การใช้งานระบบงานจัดการความรู้ ทอ.ระดับผู้นำความรู้เข้าสู่ระบบ (publisher)

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดมห...

11/14/2017 1:30:30 PM
น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ผบ.บน.1 เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการจัดการความรู้ Wing 1's Got Talent Season 3 การขับเคลื่อนกองบิน 1 ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู...

วิดีทัศน์การจัดการความรู้กองบิน 1

ดำเนินการโดย: คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองบิน 1 ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาและดูแลระบบโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 1
โทร. 4-0402, 4-1419, 09-0895-0007
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Administrator